DATA RUMAH MAKAN

Data Rumah Makan /Restoran Kabupaten Padang Pariaman

1. Nama Objek : CFC
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
2. Nama Objek : Lumintu
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
3. Nama Objek : Trias Cafe
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang Batang Anai
     
4. Nama Objek : Roti O
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang
     
5. Nama Objek : Soto Kriuk
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
6. Nama Objek : Suhaimi Resto
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
7. Nama Objek : Clarista
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
8. Nama Objek : Tunas Aras
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
9. Nama Objek : Bunga Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
10. Nama Objek : Rosan Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
11. Nama Objek : Hamra
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
12. Nama Objek : Aero Cafe
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : BIM/Katapiang/Batang Anai
     
13. Nama Objek : AA Katering
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Katapiang/Katapiang/Batang Anai
     
14. Nama Objek : Lamun Ombak
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kasang/Kasang/Batang Anai
     
15. Nama Objek : Denai Saiyo I
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kasang/Kasang/Batang Anai
     
16. Nama Objek : Denai Saiyo II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Duku/Duku/Batang Anai
     
17. Nama Objek : Mande
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar Usang/Pasar Usang/Batang Anai
18. Nama Objek : Nan Kanduang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar Usang/Pasar Usang/Batang Anai
     
19. Nama Objek : Lubuk Idai
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kasang/Kasang/Batang Anai
     
20. Nama Objek : Kuliek Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sp.Kuliek/Pasar Usang/Batang Anai
     
21. Nama Objek : Pasar Buah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar Usang/Psar Usang/Batang Anai
     
22. Nama Objek : Meriah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kasang/Kasang Batang Anai
     
23. Nama Objek : Salero Amak
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : – /Kasang/Batang Anai
     
24. Nama Objek : Uni Lis
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : -/Kasang/Batang Anai
     
25. Nama Objek : Anjungan Minang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : – /Kasang/Batang Anai
     
26. Nama Objek : Rita
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : – /Kasang/Batang Anai
     
27. Nama Objek : Lubuk Idai
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Punggung Kasik/Lubuk Alung/Lubuk Alung
     
28. Nama Objek : Sederhana Baru
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ps. Lubuk Alung/Lb. Alung/Lb. Alung
     
29. Nama Objek : Badinah Indah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp. Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
30. Nama Objek : Bui Mulia II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ps.Lb.Alung/Ps.Lb Alung/Lb.Alung
     
31. Nama Objek : Budi Mulia II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ps.Lb.Alung/Ps.Lb.Alung/Lb.Alung
     
32. Nama Objek : Citra
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
33. Nama Objek : Umi
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
34. Nama Objek : Simpang Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
35. Nama Objek : Lintas Raya Jambak
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
   

 

 
36. Nama Objek : Lintas Raya Sp.Jambak
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
37. Nama Objek : Kelok Indah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
38. Nama Objek : Bingkuang Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
39. Nama Objek : Taluak Balibis
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
40. Nama Objek : Bunda
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Lintas/Lb.Alung/Lb.Alung
     
41. Nama Objek : Muaro Tiram
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Toboh/Toboh Gadang/Sintoga
     
42. Nama Objek : Selayu Mutiara
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Toboh/Toboh Gadang/Sintoga
     
43. Nama Objek : Anugrah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Toboh/Toboh Gadang/Sintoga
     
44. Nama Objek : Makuniang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Toboh/Toboh Gadang/Sintoga
     
45. Nama Objek : Datuak
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Toboh/Toboh Gadang/Sintoga
     
46. Nama Objek : Rm. Zal
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ulakan/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
47. Nama Objek : Uni Jun
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ulakan/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
48. Nama Objek : Ande
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ulakan/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
49. Nama Objek : Sibungsu II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Ulakan/Ulakan/Ulakan Tapkis
     
50. Nama Objek : Putri Mangga II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
51. Nama Objek : Nasi Uni
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
52. Nama Objek : Elok
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
53. Nama Objek : Pondok Baselo Ana
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
54. Nama Objek : Asri
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
55. Nama Objek : Rina
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
56. Nama Objek : Emi
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
57. Nama Objek : Ilma
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
58. Nama Objek : One
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
59. Nama Objek : Jasa Bundo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
60. Nama Objek : Bungsu I
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
61. Nama Objek : Deli Indah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
62. Nama Objek : Eka
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
63. Nama Objek : Erna
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
64. Nama Objek : Lapau Nasi Eli
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
65. Nama Objek : Ajo Sudi
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/Ulakan Tapakis
     
66. Nama Objek : Pondok Baselo Tirta Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Ulakan/ Ulakan Tapakis
     
67. Nama Objek : Uniang Tuti
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
68. Nama Objek : Pondok Lesehan Bahagia
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
69. Nama Objek : Lastri
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
70. Nama Objek : Kuala Tirta
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
71. Nama Objek : Renti Ajo Tiram
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
72. Nama Objek : Neli
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
73. Nama Objek : Sari Minang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
74. Nama Objek : Sifa
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
75. Nama Objek : Palanta Pantai Tiram
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
76. Nama Objek : Emawati
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
77. Nama Objek : Widia
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
78. Nama Objek : Yeni Yana
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
79. Nama Objek : Sabar Menanti
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
80. Nama Objek : Dea
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
81. Nama Objek : Resti
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
82. Nama Objek : Suana Baru
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Tiram/Tapakis/ Ulakan Tapakis
     
83. Nama Objek : Talao Mundam
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
84. Nama Objek : Kelok Indah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
85. Nama Objek : Salero Basamo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
86. Nama Objek : Salsabila
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
87. Nama Objek : Dunia Baru
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
88. Nama Objek : Ampera Dira
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
89. Nama Objek : Sawah Laweh
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
90. Nama Objek : Ampera Ajo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : P. Kambar/P.Kambar/Nan Sabaris
     
91. Nama Objek : Ajo Puncak Kiambang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pck.Kiambang/Lb.Pandan/2×11 Eam Lingkung
     
92. Nama Objek : Pondok Kelapa II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kiambang/Lb.Pandan/2×11 Enam Lingkung
     
93. Nama Objek : Uni Evi
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
94. Nama Objek : Puncak Kiambang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pck.Kiambang/Lb.Pandan/2×11 Enam Lingkung
     
95. Nama Objek : Kiambang Raya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kiambang/Lb.Pandan/2×11 Enam Lingkung
     
96. Nama Objek : Lubuk Sikoci
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
97. Nama Objek : Ikan Panggang Ajo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
98. Nama Objek : Sepakat
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
99. Nama Objek : Siang Malam
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
100. Nama Objek : Minang Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
101. Nama Objek : Imel
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
102. Nama Objek : Sikumbang Jaya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Sicincin/Sicincin/2×11 Enam Lingkung
     
103. Nama Objek : Aie Tanang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pr.Malintang/Pr.Malintang/Enam

Lingkung

     
104. Nama Objek : Surya
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pr.Malintang/Pr.Malintang/Enam

Lingkung

     
105. Nama Objek : Uniang Malah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pr.Malintang/Pr.Malintang/Enam

Lingkung

     
106. Nama Objek : Putri Mangga II
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pr.Malintang/Pr.Malintang/Enam

Lingkung

     
107. Nama Objek : Mak Etek
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pr.Malintang/Pr.Malintang/Enam

Lingkung

     
108. Nama Objek : Panantian
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pakandangan/Pakandangan/Enam

Lingkung

     
109. Nama Objek : Parintang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pakandangan/Pakandangan/Enam

Lingkung

     
110. Nama Objek : Surau Manti
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pakandangan/Pakandangan/Enam

Lingkung

     
111. Nama Objek : Pincuran Tujuah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pakandangan/Pakandangan/Enam

Lingkung

     
112. Nama Objek : Tiang Bulek
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Koto Tinggi/Koto Tinggi/Enam

Lingkung

     
113. Nama Objek : Ampera Damai
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Koto Tinggi /Koto Tinggi/Enam

Lingkung

     
114. Nama Objek : Lapau Nasi Uncu
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Koto Tinggi /Koto Tinggi/Enam

Lingkung

     

 

115. Nama Objek : Salero Basamo III
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kayu Tanam/Kayu Tanam/ 2X11 Kayu

Tanam

     
116. Nama Objek : Dua Saudara
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kayu Tanam/Kayu Tanam/ 2X11 Kayu

Tanam

     
117. Nama Objek : Pincuran Bungo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kandang Ampek/Guguak/2X11 Kayu

Tanam

     
118. Nama Objek : Siang Malam
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kandang Ampek/Guguak/2X11 Kayu

Tanam

     
119. Nama Objek : Titian Tigo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kandang Ampek/Guguak/2X11 Kayu

Tanam

     
120. Nama Objek : Rindu Minang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Anai Resort/Guguak/2X11 Kayu Tanam
     
121. Nama Objek : Salero Basamo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar/Sungai Sariak/VII Koto Sungai

Sariak

     
122. Nama Objek : Roma
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Bisati/Bisati.S.Sariak/VII Koto Sungai

Sariak

     
123. Nama Objek : Mangga Dua
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : L.N.Panjang/L.N.Panjang/VII Koto

Sungai Sariak

     
124. Nama Objek : Sate Abas
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Buluh Kasok/Sungai Sariak/VII Koto

Sungai Sariak

     
125. Nama Objek : Ibuk
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Buluh Kasok/Sungai Sariak/VII Koto

Sungai Sariak

     
126. Nama Objek : Citra Saudara
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : L.N.Panjang/L.N.Panjang/VII Koto

Sungai Sariak

     
127. Nama Objek : RM. Reno Sari
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Koto Mambang/Sungai Durian/

Patamuan

     

 

128. Nama Objek : Mama
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar/Koto Dalam/Padang Sago
     
129. Nama Objek : Kedai Nasi Uncu
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Ampek/Cimpago/V Koto

Kamp.Dalam

     
130. Nama Objek : Kedai Nasi Saiyo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Ampek/Cimpago/V Koto

Kamp.Dalam

     
131. Nama Objek : Maketek
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Ampek/Cimpago/V Koto

Kamp.Dalam

     
132. Nama Objek : Ampera Ayang
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Basuang/Sikucur/V Koto Kp. Dalam
     
133. Nama Objek : Tanpa Nama
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Basuang/Sikucur/V Koto Kp. Dalam
     
134. Nama Objek : Pauh
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Simp.Ampek/Cimpago/V Koto

Kp. Dalam

     
135. Nama Objek : One
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Padang Alai/Padang Alai/ V Koto Timur
     
136. Nama Objek : Ajo Sidi
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Padang Alai/Padang Alai/ V Koto Timur
     
137. Nama Objek : Waruang Nasi Upik
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kudu/Kudu/V Koto Timur
     
138. Nama Objek : RM. Angin Berembus
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Kudu/Kudu/V Koto Timur
     
139. Nama Objek : Uncu 2
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar S.Limau/Kuranji Hilir/

Sungai Limau

     
140. Nama Objek : Aida
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar S.Limau/Kuranji Hilir/

Sungai Limau

     
141. Nama Objek : Sederhana Baru
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar S.Limau/Kuranji Hilir/

Sungai Limau

     
142. Nama Objek : Ampera Anisa
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar S.Limau/Kuranji Hilir/

Sungai Limau

     
143. Nama Objek : Lubuk Idai
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pilubang/Pilubang/Sungai Limau
     
144. Nama Objek : Rina Rini
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar S.Limau/Kuranji Hilir/Sungai

Limau

     
145. Nama Objek : Maimbau
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Gasan/Gasan Gadang/Batang Gasan
     
146. Nama Objek : RM.Bersaudara
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Gasan/Gasan Gadang/Batang Gasan
     
147. Nama Objek : Ampera Giano
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Gasan/Gasan Gadang/Batang Gasan
     
148. Nama Objek : Ampera Kito
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Gasan/Gasan Gadang/Batang Gasan
     
149. Nama Objek : Bofet Bakso Solo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Gasan/Gasan Gadang/Batang Gasan
     
150. Nama Objek : Ampera Gado-Gado
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Gasan/Gasan Gadang/Batang Gasan
     
151. Nama Objek : Ampera Aie Janiah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar/Malai III Koto/ Sungai

Geringging

     
152. Nama Objek : Takana Juo
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar/Malai III Koto/ Sungai

Geringging

     
153. Nama Objek : Erni Tanjung
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar/Malai III Koto/ Sungai

Geringging

     
154. Nama Objek : Gigiah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Pasar/Malai III Koto/ Sungai

Geringging

     
155. Nama Objek : Kelok Indah
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Aur Malintang/Amal Selatan/

IV Koto Aur Malintang

     
156. Nama Objek : Saudara
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Batu Basa/Batu Basa/ IV Koto Aur

Malintang

     
157. Nama Objek : Malaikaik
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Batu Basa/Batu Basa/ IV Koto Aur

Malintang

     
158. Nama Objek : Batang Tiku
  Lokasi (Alamat/Nagari/Kecamatan) : Batu Basa/Batu Basa/ IV Koto Aur

Malintang